تبلیغات


 
 


    بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل زمینی (داخلی)

در این بیمه نامه ، مسئولیت مدنی شرکتهای حمل و نقل زمینی داخلی (بنگاههای حمل و نقل داخلی) در برابر صاحبان کالا مطابق قانون تجارت و شرایط بارنامه های صادره تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرند . عمده خطرات تحت پوشش عبارتند از: آتش‌ سوزی‌، صاعقه‌ ، انفجار، تصادف‌ ، تصادم‌، واژگون‌ شدن.
•    بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی
این بیمه نامه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل هوایی را در برابر صاحبان کالا یا ذوی الحقوق آنان بر اساس شرایط بارنامه های حمل و نقل هوایی صادره و کنوانسیون ورشو تحت پوشش قرار می دهد.
•    بیمه مسئولیت حمل و نقل بین المللی دریایی
عبارت است از مسئولیت بیمه گذار در قبال صاحبان کالا در حدود مقرر قانون دریایی ایران مصوب سال ۱۳۴۳ و با رعایت قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ و قانون مسئولیت مدنی سال ۱۳۳۹ (هـ .ش)
•    بیمه مسئولیت متصدیان حمل ونقل بین المللی
بر اساس کنوانسیون C.M.R براساس شرایط این نوع بیمه ، مسئولیت مدنی شرکتهای حمل و نقل بین المللی مطابق کنوانسیون بین المللی C.M.R تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد .
•    قرارداد تضمین تعهدات شرکت های حمل ونقل درمقابل گمرک
این قرارداد تمام تعهدات شرکت های حمل ونقل بین المللی درارتباط با گمرک جمهوری اسلامی ایران و در ارتباط با حقوق و عوارض گمرکی، عملیات حمل ونقل کالا و خودرو را بیمه می کند.


دسته بندی: دانستنی ها | بیمه

بیمه الکترونیکی (e-Insurance) به معنای عام به عنوان کاربرد اینترنت و فنّاوری اطّلاعات (IT) در تولید و توزیع خدمات بیمه ‎ای اطلاق می‎گردد و در معنای خاص بیمه الکترونیکی را می‎توان به عنوان تأمین یک پوشش بیمه ‎ای از طریق بیمه ‎نامه ‎ای است که به طور برخط (online) درخواست، پیشنهاد، مذاکره و قرارداد آن منعقد می‎گردد.
با اینکه پرداخت حق ‎بیمه، توزیع بیمه‎ نامه و پردازش پرداخت خسارت می‎تواند online انجام گیرد در برخی کشورها محدودیت‎های مقرراتی (نظارتی) و تکنیکی (فنی) ممکن است اجازه انجام کاملاً الکترونیکی عملیات را ندهد. اما در سطح جهانی برای پشتیبانی از تحقق پرداخت حق ‎بیمه و توزیع بیمه ‎نامه به صورت online مقررات بطور مداوم در حال اصلاح هستند.


دسته بندی: دانستنی ها | بیمه

اصولا بيمه‌ حمل‌ و نقل‌كالا پوششي‌است‌ كه‌ بيمه‌گر درمقابل‌ دريافت‌ حق‌بيمه‌ متناسب‌ با پوشش‌ بيمه‌اي‌ ازبيمه‌گذار، تعهد مي‌كند كه‌ چنانچه‌ كالاي‌ مورد بيمه‌ در جريان‌ حمل‌ و جابجايي‌ ازمبدأ به ‌مقصد مندرج‌ در بيمه‌نامه‌ و به ‌علت ‌وقوع ‌يكي ‌از خطرات ‌مندرج‌ در بيمه‌نامه ‌تلف‌ و يا دچار خسارت ‌شد و يا بيمه‌گذار براساس‌ قوانين‌ و مقررات ‌بين‌المللي‌ متحمل ‌پرداخت‌ هزينه‌هايي‌گرديد، زيان‌ وارد به‌كالا را جبران‌ كرده‌ و هزينه‌ها را هم‌ بپردازد. البته‌علاوه ‌بر پوشش هاي‌ گفته‌شده‌، دربعضي از موارد زيان‌ وخسارات ‌وارد به ‌اشخاص ‌ثالث‌ هم‌ تحت‌ پوشش‌ اين ‌بيمه‌نامه‌ها قرار مي‌گيرد.
حمل‌ و نقل‌ و جابجايي‌ كالا ممكن‌ است‌ توسط وسايل‌ حمل‌ و نقل‌ مختلف‌ مانند كشتي‌، هواپيما، كاميون‌ و قطار انجام‌ پذيرد. به‌ همين‌ دليل‌ در اين‌ سرفصل‌ بيمه‌ حمل‌ و نقل‌ كالا را به‌ سه‌ بخش‌ عمده‌ و اساسي‌ به‌ شرح‌ زير تقسيم‌مي‌كنيم‌ :

بيمه‌ حمل‌ و نقل‌ دريائي
بيمه‌ حمل‌ و نقل‌ زميني
بيمه‌ حمل‌ و نقل‌ هوايي

در بسياري‌ از مواقع‌ اجازه‌ استفاده‌ از وسايل‌ مختلف‌ حمل‌ كالا در بيمه‌نامه‌ داده‌ مي‌شود و در نتيجه‌ كالا با كشتي‌،كاميون‌ و قطار و احتمالا با هواپيما حمل‌ مي‌شود و به‌ همين‌ دليل‌ اين‌ گونه‌ بيمه‌نامه‌ها مورد تقاضاي‌ متصديان‌ حمل‌ ونقل‌ است‌ كه‌، آزادي‌ عمل‌ بيشتري‌ را در اختيار آنها قرار مي‌دهد. بنابراين‌ چنانچه‌ كالا تمام‌ مسير حمل‌ را با يك‌وسيله‌ نقليه‌ طي‌ كند، بارنامه‌ مربوط به‌ آن‌ وسيله‌ حمل‌ صادر مي‌شود و در نتيجه‌ بيمه‌نامه‌ هم‌ بر همان‌ اساس‌ صادرمي‌گردد.


دسته بندی: دانستنی ها | بیمه

انواع این بیمه براساس قوانین و مقررات داخلی و یا بین المللی شکل گرفته است.در این قراردادها طرفین قرارداد نسبت به یکدیگر تعهداتی دارند که ممکن است خطا ، اشتباه ، غفلت و یا قصور یکی از طرفین قرارداد موجب خسارت به طرف دیگر قرارداد گردد. نظیر:
  • بیمه مسئولیت مدنی شرکتهای حمل و نقل جاده ای ( داخلی)
  • بیمه مسئولیت مدنی شرکتهای حمل ونقل بین المللی جاده ای بر اساس شرایط کنوانسیون سی ام آر
  • بیمه مسئولیت مدنی شرکتهای حمل و نقل بین المللی بر اساس شرایط بارنامه فیاتا


دسته بندی: دانستنی ها | بیمه

هر ساله‌ در سراسر دنيا، وجوه‌ نقد، جواهر آلات‌ و ساير اجناس‌ قيمتي‌ به‌ وسيله‌ دزدان‌ به‌ سرقت‌ مي‌رود و اين‌سرقتها مبالغ‌ هنگفتي‌ را دربرمي‌گيرند عليرغم‌ استفاده‌ از سيستمهاي‌ پيشرفته‌ در كارخانه‌ها، منازل‌ و واحدهاي‌تجاري‌، دزدان‌ حرفه‌اي‌ همچنان‌ به‌ كار خود ادامه‌ مي‌دهند. از آنجمله‌ سارقان‌ منازل‌ مسكوني‌، دله‌ دزدان‌ فروشگاهها،كيف‌ زنها، سارقان‌ بانكها و جواهرفروشيها، دزدان‌ انبارهاي‌ كالا، سارقان‌ مسلح‌ و ساير گروههاي‌ فعال‌ در اين‌ زمينه‌ رامي‌توان‌ نام‌ برد
باتوجه‌ به‌زيان‌ هنگفتي‌ كه‌اين‌ دزديها براي‌ انسانها به‌وجود مي‌آورد براي‌اولين‌ بار درحدود يك‌ صد سال‌ پيش‌مؤسسه‌ لويدز لندن‌ اقدام‌ به‌ ارائه‌ بيمه‌نامه‌ دزدي‌ كر
به‌ طور كلي‌ پوشش‌ بيمه‌ دزدي‌ و سرقت‌ را مي‌توان‌ به‌ سه‌ دسته‌ كلي‌ تقسيم‌ كرد :

الف- بيمه‌ سرقت‌ از منازل‌ مسكوني‌
ب- بيمه‌سرقت‌ازواحدهاي‌تجاري‌وصنعتي‌ (مغازه‌ها، ادارات‌، انبارها، كلوپهاي‌ورزشي‌ و كارخانه‌ها)
پ- بيمه‌ دزدي‌ از بانكها


دسته بندی: دانستنی ها | بیمه

تعريف بيمه
 
بيمه عقدي است كه طي آن خطر قريب‌الوقوعي كه ممكنست براي دارائي ـ فعاليت يا جان فردي پيش آيد را به شركت بيمه منتقل مي‌كند تا طي آن زيان مادي ناشي از خطر را جبران نمايد.
 
در اين فرآيند فردي كه خطر را منتقل مي‌كند بيمه‌گذار و قبول‌كننده خطر را بيمه‌گر گويند. بيمه‌گذار وجهي را به بيمه‌گر مي‌پردازد كه حق بيمه و موضوعي كه بابت آن عقد بيمه منعقد مي‌گردد موضوع يا مورد بيمه مي‌گويند.


دسته بندی: دانستنی ها | بیمه

اين بيمه به هيچ وجه شامل خطرات زير نمي گردد:

1)  تلف، آسيب يا هزينه ناشي از سوء عمل ارادي بيمه گذار

2) نشت و ريزش عادي، كسري عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي مورد بيمه

3) تلف ، آسيب يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نا مناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي مورد بيمه براي حمل ((بسته بندي )) مندرج در اين بند(4-3) شامل بارچيني در كانتينر و ليفت وان نيز مي گردد، به شرط اينكه چنين عملي قبل از شروع بيمه كالا يا بوسيله بيمه گذار يا كاركنان وي انجام شده باشد.

4) تلف، آسيب يا هزينه ناشي از عيب ذاتي يا ماهيت مورد بيمه.

5) تلف، آسيب يا هزينه اي كه علت اساسي آن تأخير باشد، حتي اگر اين تأخير ناشي از خطرات بيمه شده باشد.

6) تلف، آسيب يا هزينه ناشي از ورشكستگي يا اعسار مالكان، مديران، اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتي يا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف يكي از آنها .

7) آسيب عمدي يا تخريب عمدي كالاي مورد بيمه ياقسمتي ازآن توأم باسوءنيت از طرف هركس (فقط در کلوز A تحت پوشش مي باشد).

8)  تلف، آسيب يا هزينه ناشي از كاربرد هر نوع سلاح جنگي كه با انرژي اتمي يا شكست و يا تركيب هسته اي يا واكنش مشابه ديگر يا نيرو يا ماده راديواكتيو كار كند.

9) استثناء مربوط به عدم قابليت دريا نوردي و نامناسب بودن كشتي براي دريانوردي .

10) اين بيمه به هيچ وجه زيان، آسيب يا هزينه ناشي از موارد زير را پوشش نمي دهد:ادامه مطالب 

10-1)عدم قابليت دريانوردي كشتي يا كرجي

10-2) نامناسب بودن كشتي، كرجي، وسيله حمل، كانتينر يا ليفت وان جهت حمل سالم مورد بيمه، مشروط بر اينكه بيمه‌گذار يا كاركنان وي از چنين عدم قابليت دريانوردي يا نامناسب بودن در زمان بارگيري كالاي مورد بيمه در وسايط مذكور اطلاع داشته باشند.

11) استثناء خطر جنگ

از بين رفتن، آسيب ديدگي يا هزينه هاي ناشي از عوامل زير به هيچ   وجه تحت پوشش اين بيمه نيست:

11-1) جنگ، جنگ داخلي، انقلاب، شورش، قيام و يا زد وخوردهاي داخلي ناشي از اين امور يا هر گونه عمل خصمانه توسط  يا بر عليه يكي از دو قدرت متخاصم

11-2) توقيف، ضبط، مصادره، تصرف يا اثرات ناشي از اين امور (به استثناء دزدي دريايي) يا اثرات ناشي از اقدام به شروع آنها.

11-3) مين، اژدر و بمبهاي متروكه يا ساير سلاحهاي جنگي به جا مانده و متروكه

12) استثناء خطر اعتصابات

اين بيمه به هيچ وجه تلف، آسيب يا هزينه ناشي از موارد زير را پوشش نمي دهد :

12-1)عمل اعتصاب كنندگان، جلوگيري ازورود كارگران يا عمل اشخاصي كه در درگيريهاي كارگري، آشوبها يااغتشاشات داخلي شركت مي كنند.

 12-2) اعتصاب، تعطيل محل كار، درگيريهاي كارگري، آشوبها و يا اغتشاشات داخلي

اين بيمه به هيچ وجه شامل خطرات زير نمي گردد:

1)  تلف، آسيب يا هزينه ناشي از سوء عمل ارادي بيمه گذار

2) نشت و ريزش عادي، كسري عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي مورد بيمه

3) تلف ، آسيب يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نا مناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي مورد بيمه براي حمل ((بسته بندي )) مندرج در اين بند(4-3) شامل بارچيني در كانتينر و ليفت وان نيز مي گردد، به شرط اينكه چنين عملي قبل از شروع بيمه كالا يا بوسيله بيمه گذار يا كاركنان وي انجام شده باشد.

4) تلف، آسيب يا هزينه ناشي از عيب ذاتي يا ماهيت مورد بيمه.

5) تلف، آسيب يا هزينه اي كه علت اساسي آن تأخير باشد، حتي اگر اين تأخير ناشي از خطرات بيمه شده باشد.

6) تلف، آسيب يا هزينه ناشي از ورشكستگي يا اعسار مالكان، مديران، اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتي يا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف يكي از آنها .

7) آسيب عمدي يا تخريب عمدي كالاي مورد بيمه ياقسمتي ازآن توأم باسوءنيت از طرف هركس (فقط در کلوز A تحت پوشش مي باشد).

8)  تلف، آسيب يا هزينه ناشي از كاربرد هر نوع سلاح جنگي كه با انرژي اتمي يا شكست و يا تركيب هسته اي يا واكنش مشابه ديگر يا نيرو يا ماده راديواكتيو كار كند.

9) استثناء مربوط به عدم قابليت دريا نوردي و نامناسب بودن كشتي براي دريانوردي .

10) اين بيمه به هيچ وجه زيان، آسيب يا هزينه ناشي از موارد زير را پوشش نمي دهد:ادامه مطالب

    


دسته بندی: دانستنی ها | بیمه

استفاده بیمه گذار از هریک از شرایط سه گانه ، پوشش بیمه ای محدود به خطرهای مذکور در بیمه نامه ها نخواهد بود، بلکه بیمه گر و بیمه گذار با توافق قبلی و یا درج در شرایط خصوصی بیمه نامه ،قادرند که تعهدات خود را تعدیل (کاهش ، یا اضافه ) کنند. مثلا در بیمه نامه های W.A می توان خسارات ناشی از شکست ، ریزش ، چنگ ، نشت را هم اضافه کرد و یا با پرداخت حق بیمه اضافی فرانشیز خسارت جزئی را ازبیمه نامه حذف کرد.


قبل از بیان شرایط F.P.A به بحث اختصاری در مورد زبان همگانی General average می پردازیم.

 بطوری که قبلاً بیان شد از زمان های گذشته در انگلستان، قاعده ای ایجاد کردند که بموجب آن اگر کشتی در سفر دریایی دچار خطر می شد و قسمتی از بارهای آن برای نجات کشتی و برای حفظ بقیه اموال به دریا ریخته شود زیان پرتاب شده به دریا و هم چنین کشتی را بایستی صاحبان کالاهای نجات یافته به نسبت بپردازند، این قاعده در طول زمان باقی ماند و اصطلاح حقوق دریایی انگلیس General average و به فرانسه Avarie grosse معروف است، طرز برآوردخسارت و سرشکن کردن بین صاحبان کالای نجات یافته برحسب عرف حمل و نقل دریایی انجام می شود، این قواعد پراکنده بود تا اینکه یک قرارداد بین المللی در سال 1860 آن را تدوین کرد و بنام قرارداد York Boles معروف گردید و سپس در کنفرانس بین المللی 1890 در لیورپول به طبع رسید و معروف به قواعد York ant werp شد و بصورت مجموعه ای درآمد و بالاخره آخرین بار در سال 1949 با اصلاحاتی که در آن بعمل آمد فقط بنام قواعد York ant werp سال 1950 معروف و مورد قبول کشورهای دارای تجربه تجارتی است.

اصطلاح F.P.A (  Free From particular Average  (به این معنا ومفهوم است که بیمه گر خسارات در تعهد خود را بدون پرداخت خسارت خصوصی و یا خاص می پردازد. دراین نوع پوشش بیمه ای ، تعهدات بیمه گر از زمان خروج کالا از انبار و یا اسکله محل بارگیری کالا که دربیمه نامه به آن اشاره شده است آغاز می شود و تا زمان تخلیه کالا در بندر مقصد و یا انبار بیمه گذار ادامه خواهد داشت . در این پوشش بیمه ای ، بیمه گر متعهد پرداخت خسارات خصوصی (خسارت جزء)نیست مگراین که این گونه خسارات ناشی از حادثه وسیله نقلیه ، یعنی آتش گرفتن ، غرق شدن ، تصادم ویا به گل نشستن شناور باشد


دسته بندی: دانستنی ها | بیمه

طــــی سالها، ما برای شناسایی مسیرهای بی شماری که برای فروش وجود دارد، تلاش بسیار کرده ایم: گوش دادن به صدها نوارصوتی و تماشای فیلمهای ویدیوئی فروش.
امروز هم، هنوز هنگامی که از ما، درمورد افزایش مهارتهای فروش سوال می شود، حقیقتاً پاسخ ما به طور حیرت آوری، بی اندازه ساده است.
ما دریافته ایم که هفت رمز پنهان برای فروش موفق وجود دارد، و ما از آنها برای رشد بعضی از موفق ترین شرکتهای تجاری در آمریکا استفاده می کنیم. ما همچنین از این رموز تحت عنوان مشاور تجاری برای رشد شرکتهای نخبه جهانی سود می بریم.
این وعده را به شما می دهیم که با استفاده از این رموز، به زودی شاهد افزایش فروش خود باشید همچنین شاهد مشتریانی خرسندتر و تجارتی سودآورتر خواهیدبود. با این امید، ما هفت رمز فروش موفق را بیان می کنیم.


دسته بندی: دانستنی ها | بیمه