تبلیغات


 
 


کنوانسیون حمل‌ونقل کالا، با راه‌آهن (SMGS)

راه‌آهن‌های کشورهای آلبانی، بلغارستان، مجارستان، ویتنام، آلمان، چین، کره، مغولستان، لهستان، رومانی، روسیه، چک و اسلواکی، به‌منظور سامان‌دهی حمل‌ونقل بار، در ارتباط مستقیم بین‌المللی، توسط راه‌آهن، با کسب اختیارات تام، از وزارت‌خانه‌های متبوع خویش، موافقت‌نامه‌ای را منعقد نمودند که برای کلیه‌ی عملیات حمل‌ونقل بار، بین ایستگاه‌های عضو این موافقت‌نامه، همراه با راه‌بارنامه‌ی SMGS، و در شبکه‌ی خطوط راه‌آهن کشورهای عضو موافقت‌نامه، به مورد اجرا گزارده می‌شود.


دسته بندی: دانستنی ها | حمل و نقل

 سالانه‌ چند صد ميليارد دلار كالا در جهان‌ مبادله‌ مي‌شود تا نيازمنديهاي‌ گوناگون‌ ساكنان‌ نقاط مختلف‌ جهان تامين‌ شود. رشد چشمگير حجم‌مبادلات‌ تجاري‌ در قرن‌ اخير، هر چند متاثر ازافزايش‌ مازاد توليد در برخي‌ كشورها و نيزگسترش‌ فعاليتهاي‌ بازاريابي‌ بين‌المللي‌ است‌، امادر عين‌ حال‌ نمي‌توان‌ سهم‌ عمده‌ سيستم‌ حمل‌ ونقل‌ جهان‌ را در زمينه‌سازي‌ براي‌ افزايش‌ حجم‌مبادلات‌ تجاري‌ ناديده‌ گرفت‌ .

حمل‌ و نقل‌ كارامد و موفق‌ زمينه‌ساز اقتصادسالم‌ است‌. حمل‌ و نقل‌ از امور زيربنايي‌ و يكي‌ ازاجزاي‌ مهم‌ چرخه‌ توليد ـ مصرف‌ است‌. هر چندفعاليتهاي‌ حمل‌ و نقل‌ (عمليات‌ تغيير مكان‌كالاها) خود بخشي‌ از فرايند توليد است‌ درطبقه‌بندي‌ بخشهاي‌ اقتصادي‌ از بخشهاي‌ خدماتي‌محسوب‌ مي‌شود.

بعضي‌ محققان‌ رشد بخش‌حمل‌ و نقل‌ را منوط به‌ رشد توليد و برخي‌ ديگررشد توليد را منوط به‌ رشد بخش‌ حمل‌ و نقل‌مي‌دانند. در هر حال‌ با گسترش‌ جوامع‌ بشري‌ وپيچيده‌ شدن‌ روابط اجتماعي‌ و اقتصادي‌، تعيين‌اين‌ كه‌ توليد مقدم‌ است‌ يا حمل‌ و نقل‌ كار مشكلي‌است‌.


دسته بندی: دانستنی ها | حمل و نقل

خط کشتیرانی مرسک MAERSK LINE

ترخیص کار


در مقام اول کشتیرانی دانمارکی  مرسک قرار می گیرد، مرسک به عنوان بزرگترین کریر در جهان شناخته می شود. این خط کشتیرانی با 580 کشتی که در حدود 272 عدد از آن ها را تملک کامل نموده و 308 عدد از کشتی ها یی که آنها را به صورت چارتر مدیریت می نماید  در مجموعه به حمل 2.8 میلیون TEU یا واحد کانتینری در سال 2014 پرداخته است. کشتی رانی مرسک  با در اختیار داشتن 88.909 نفر نیروی انسانی و حضور در 135 کشور جهان گسترده ترین خط کشتی رانی در جهان محسوب می شود.


دسته بندی: دانستنی ها | حمل و نقل

چه کسانی به این بیمه نامه نیازدارند
 
کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که کالایی را از یک کشور به یک کشور دیگر (غیر از ایران)حمل میکنند به این بیمه نامه نیاز دارند.
 
موارد الزام قانونی بیمه نامه
 
برای این بیمه نامه هیچگونه الزامات قانونی تعیین نشده و بیمه نامه بنابر اختیار شخص تهیه می گردد.
 
اصطلاحات مرتبط با بیمه نامه
 
به منظور سهولت در دستیابی به آراء و نظرات طرفین معامله و برخورداری از یک گفتمان واحد در معاملات تجاری، اصطلاحات خاصی توسط اتاق بازرگانی بین المللی (که متشکل از نمایندگان اتاق های بازرگانی کشورهاست) تنظیم و ارائه می شود که تحت عنوان اینکوترمز از آن نامبرده می شود. بر اساس اصطلاحات تجاری مذکور در اینکوترمز، خرید و فروش بین المللی از یک رویه یکسان و هم آگاه برخوردار است.
 


دسته بندی: دانستنی ها | حمل و نقل

در تجارت بین الملی دادوستد كالا طبق عرف و عدالت انجام می پذیرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشكلات در معاملات بین المللی است. این مشكلات در جنبه های مختلف اجرای قرار داد می تواند ظاهر شود، طرفین قرارداد از عرف و عادت كشورهای یكدیگر اطلاعی ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجرای آن مواجه با سئوالاتی هستندكه هر یك جواب متفاوتی برای آن دارند: 

چگونه كالا را باید تهیه كرد؟ 
تهیه پروانه ها، مجوزها وانجام تشریفات گمركی كه از ضروریات عبور كالا از مرز است ، به عهده كیست ؟
خطراتی كه در جریان حمل متوجه كالاست بر كدامیك از متعاملین تحمیل است ، هزینه ها به عهده كیست ؟
قرارداد حمل كالا وبیمه را بایع یامشتری و به هزینه كدامیك منعقد خواهد شد؟
محل دقیق تحویل كالاكجاست ؟
انتقال ضمان چگونه است ؟
بایع در چه شرایطی قیمت كالاهای فروخته شده را دریافت خواهد كرد؟
بسته بندی به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده كیست ؟
بازرسی كالا و انطباق و عدم انطباق آن با كالاهای موعود به چه نحوی و به هزینه چه شخصی صورت می پذیرد؟
و چه عواقبی را بدنبال دارد؟


دسته بندی: دانستنی ها | حمل و نقل

1-    بارنامه مقید Dirty B/L

نشان دهنده این است که محموله دریافتی دارای عیب و نقص بوده است.به این بارنامه Clause B/L و یا  Foul B/L نیز گفته میشود.

2-    بارنامه شخص ثالثThirt Party B/L

در این بارنامه shipper شخصی غیر از ذینفع می باشد، بنابراین برای خریدار ناشناخته است و بانکها معمولا از پذیرش چنین  B/L  خودداری می کنند.

3-    بارنامه دربست  Charter Party B/L

این بارنامه دال بر اجاره دربست کشتی توسط صاحب کالا می باشد.و معمولا برای حمل کالاهای فله استفاده میشود.

4-    بارنامه قابل معامله و انتقال Negotiable B/L

بارنامه باید به حواله کرد  ( To Order ) صادر شده باشد بارنامه قابل معامله و قابل انتقال است. دارنده این بارنامه می تواند کالا را از شرکت حمل کننده تحویل بگیرد.

5-    بارنامه غیر قابل معامله و انتقال  Non Negotiable B/L

بارنامه مستقیم بارنامه ای است که به نام شخص معینی صادر شده باشد و شرکت حمل کننده محموله را در مقصد فقط به آن شخص تحویل خواهد داد، بانکها از پذیرش اینگونه بارنامه ها امتناع می کنند.

6-    بارنامه آن بورد On Board B/L

این بارنامه دال بر آن است که کالا در خن کشتی جا داده شده است و حتما با آن کشتی حمل خواهد شدو اطمینانی برای طرفین معامله خواهد بود.

7-    بارنامه آن دک On Deck B/L

این بارنامه دال بر آن است که کالا در خن کشتی جا داده نشده است بلکه روی عرشه کشتی قراردارد و بسته به نوع کالا آسیب پذیر است. بانکها از پذیرش اینگونه بارنامه جلوگیری می کنند.

8-    بارنامه پشت سفید یا ملخص Short Form B/L 

همان بارنامه معمولی است که مقررات مربوطه به صورت مفصل در ظهر آن درج نشده است. لیکن شرایط و مقررات حاکم بر بارنامه بر روی آن نوشته شده است.

9-    بارنامه سراسری ( Throught B/L )

زمانی که برای انتقال کالا از مبداء به مقصد لازم است از چندین نوع وسیله حمل استفاده شود اولین شرکت حمل کننده اقدام به صدور بارنامه سراسری می نماید و خود او ترتیب سایر وسایل حمل را می دهد.  این بارنامه قابل معامله و انتقال می باشد.

10-بارنامه موقت ( Mate Receipt B/L )

در واقع رسید باری است که نماینده کاپیتان کشتی هنگام تحویل بار تسلیم صاحب کالا می نماید.این رسید سند کالا نبوده اما در مرحله اخر بارگیری، بارنامه قابل معامله بر اساس همین رسیدها صادر می گردد.

1۱-    کالا آماده حمل  (Receive For Shipment)

در روی بارنامه موقت جمله بالا درج می شود و آن دال بر این است که کالا برای حمل تحویل گرفته شده است لیکن در خن کشتی جا نگرفته است معمولا در هنگام جنگ که تاریخ قطعی حمل کالاهای تحویل شده به کشتیرانی معلوم نیست این نوع رسید صادر می گردد. بانکها از پذیرش چنین بارنامه ای خودداری می کنند.

۱2-    بارنامه بیات Stale B/L 

ذینفع از تاریخ صدور بارنامه 21 روز فرصت برای اریه اسناد به بانک دارد چنانچه بارنامه پس از مهلت مذکور ارائه گردد، ان بارنامه بیات و یا کهنه خوانده میشود مگر مدت اعتبار افزایش یافته باشد.

۱3-    سری کامل بارنامه   Full Set B/L

سری کامل بارنامه 3 نسخه می باشد و با ارئه یکی از نسخ اصل بقیه نسخ از درجه اعتبار ساقط می شوند.


دسته بندی: دانستنی ها | حمل و نقل

اگر با اتوموبیل شخصی خود قصد مسافرت خارجی داشته باشید، باید پلاک و گواهینامه بین المللی نهیه کنید. در حال حاضر متولی صدور پلاک ترانزیت بین المللی سازمان ایرانگردی و جهانگردی می باشد. در تهران میتوانید به خیابان خرمشهر خیابان شهید عربعلی پلاک ۲ و در شهرستان ها به نمایندگی های منتخب کانون مراجعه نمایید. اگر مدارک خود را به همراه ببرید میتوانید در گمرک هنگام خروج از مرز نیز این کار را انجام دهید.

مدارک لازم جهت کاپوتاژ اتومبیل :

۱- شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه ( برگ سبز رنگ )

۲- سند و فاکتور فروش خودرو (سند کارخانه )

۳- کارت ماشین

۴- گواهینامه

۵- بیمه نامه

۶- پاسپورت


دسته بندی: دانستنی ها | حمل و نقل

ساخت کشتی های مخصوص حمل کانتینر در مقایسه با سایر کشتی هاحمل ونقل بسیار گران تر است، اما با توجه به اقتصادی بودن استفاده و بهره برداری از این نوع کشتی ها توجه سرما یه گذاران به اینکار جلب شده است، زیرا این کشتی ها در مقایسه با سایر کشتی ها ی حمل و نقل هزینه های بندری کمتری خواهند داشت که چنانچه عامل حداقل نیروی انسانی را هم در نظر بگیریم، متوجه می شویم که این کار دارای مزایای فراوانی است. کشتی های حمل کانتینر تحولات ساختاری فراوانی را در طول نیم قرن گذشته پشت سر گذاشته اند،بطوریکه امروزه بیمه گران و متصد یان حمل و نقل دریایی در واقع با  نسل سوم این گونه شناورها  مواجه هستند که ضمن دارا بودن کلیه امکانات از انعطاف پذیری فوق العاده زیادی برخوردار هستند. با توسعه و گسترش حمل و نقل کانتینر ، استفاده و کاربرد این نوع کشتی ها فزونی خواهد گرفت. این کشتی ها به نحوی ساخته می شوندکه قادرند ضمن پذیرش انواع کانتینر با ابعاد و اوزان مختلف ، تریلر، خودرو و سایر ابزار و ادوات را درخود جای دهند.طول این کشتی ها ۲۵۰متر و عرض آنها۳۲متر و ارتفاع آنها ۲۸متر و دارای  (Draught) آبخور۱۲ متری هستند. این کشتی ها دارای ویژگی مخصوص برای حمل کانتینر می باشند که بدنه، ماشین آلات و کالای آنها سرمایه های عظیمی را تشکیل می دهند و در واقع نوعی از تجمع خطر بشمار می آیند، زیرا ارزش کالا ، کشتی و ماشین آلات ، به انضمام ارزش کانتینر ها ارقام بسیار سنگینی را در صورت بروز خسارات کلی تشکیل می دهد.


دسته بندی: دانستنی ها | حمل و نقل

 فورواردر با توجه به وظایف و مسئولیت هایی که دارد بایستی احاطه کاملی به کلیه تجارت بین المللی اعم از قراردادهای بین المللی ، اصطلاحات تجاری ، مقررات و اسناد مورد استفاده در حمل و نقل داشته باشد . قرارداد فروش ، قرارداد حمل و قرارداد بیمه از جمله مهم ترین قراردادها در تجارت بین المللی می باشند که فی مابین خریدار و فروشنده و اشخاص ثالث مانند حمل کننده یا فورواردر منعقد می گردد.

این قراردادها و کلیه مکاتبات و مخابرات تجاری از مبانی مشترکی پیروی می نمایند که به اینکوترمز Incoterms  معروف می باشد و عدم اشنایی با آن امکان دارد مشکلات عمده ای ایجاد نماید . اسناد تجاری و حمل تا حدود زیادی یکنواخت گشته و آشنایی با آنها و مقررات و کنوانسیون های بین المللی حاکم بر آن ها لازمه فعالیت در تجارت بین المللی و بخصوص برای فورواردرها را تشکیل می دهند ، به اختصار بیان می گردند.


دسته بندی: دانستنی ها | حمل و نقل

كارنه تیر (TIR carnet) سندی است گمركی كه برای ترانزیت بین المللی كالا در چارچوب كنوانسیون تیر(TIR) در كشور مبدا صادر می شود و به موجب آن كالا در وسیله نقلیه جاده ای به طور پلمپ شده از خاك كشورهای بین راه عبور می كند و تا مقصد نیازی به انجام تشریفات گمركی مربوط به ترانزیت در مرزهای ورودی و خروجی این كشورها طبق قوانین داخلی آنها نخواهد بود.

در حمل و نقل بین المللی جاده ای، وسایل نقلیه و كالاها برای عبور (ترانزیت) از خاك هر كشور باید در مرز ورودی، پس از تنظیم اظهارنامه ترانزیت مورد بازرسی گمركی قرار گیرد و صاحب كالا بسته به مقررات داخلی آن كشور سپرده نقدی یا ضمانت نامه تودیع كند و در اظهارنامه متعهد شود كه كالا تا موعد مقرر در پروانه ترانزیت از مرز خروجی تعیین شده خارج خواهد شد. در اغلب موارد این تشریفات گمركی سبب تاخیر و معطلی وسیله نقلیه می شود و هزینه های اضافی به بار می آورد، ضمن اینكه احتمال دارد كالا در این میان خسارت دیده یا سرقت شود.

به منظور تسریع در حمل و نقل بین المللی، كاستن از تشریفات گمركی و جلوگیری از خسارت های احتمالی در جریان ترانزیت بین المللی كالا، كنوانسیونی تحت عنوان ((كنوانسیون گمركی مربوط به حمل و نقل بین المللی كالا در جاده ها تحت كارنه های تیر)) به ابتكار اتحادیه بین المللی حمل و نقل جاده ای در سال 1959 منعقد شد كه در سال 1975 جای خود را به كنوانسیون دیگری با همین عنوان داد.


دسته بندی: دانستنی ها | حمل و نقل