تبلیغات


 
 


در بیمه شناورها از شرایط منتشر شده در چند کلوز استاندارد بین المللی که توسط انستیتوبیمه‌گران لندن ارائه می گردند و در تمامی مؤسسات بیمه ای معتبر دنیا مورد استفاده قرار می گیرند و پوشش دهنده خسارات بدنه و ماشین آلات (کلی و یا کلی - جزیی)، مسئولیت ناشی از تصادم، هزینه های زیان همگانی، هزینه های جلوگیری از توسعه خسارت و نجات استفاده می گردد. کلیه شرکت های حمل و نقل دریایی، صاحبان و تولید کنندگان کشتیها و لنجهاو وسایل موتوری دریایی که دارای گواهینامه ثبت و گواهینامه موسسه رده بندی باشند به این بیمه نامه نیاز دارند.

  • اهداف بیمه نامه

  • چه کسانی به این بیمه نامه نیاز دارند

  • شرح خطرات و خسارات تحت پوشش

  • شرایط عمومی و اختصاصی بیمه نامه

  • شرایط و فرآیند فسخ بیمه نامه


دسته بندی: آیین نامه و مقررات | بیمه

مسئولیت حرفه ای
 
مسولیت حرفه ای مسئولیتی است که به واسطه تخصص هر فرد مانند پزشک، مهندس طراح، ناظر و محاسب، نماینده بیمه، وکیل ، کارشناس دادگستری و ... بر عهده وی قرار میگیرد و برخی انواع آن در زیر آمده است.
 
 
مسئولیتهای قراردادی
 
موضوع این بیمه نامه جبران خسارات مالی و جانی وارد به طرف قرارداد بیمه گذار ناشی از تعهداتی می باشد که بواسطه شرایط قرارداد، بیمه گذار در مقابل دیگران به عهده گرفته است و تعهدات مذکور تحقق نیافته است.
شرایط عمومی یا متن بیمه نامه در واقع مفاد قرارداد فیمابین بیمه گر و بیمه گزار بوده که به امضای بیمه گر رسیده و تحویل بیمه گزار می گردد.کلیه جزئیات بیمه نامه به مانند پوششها،استثنائات،وظایف و تعهدات بیمه گر و بیمه گزار،مهلت اعلام خسارت،مرجع حل اختلاف و سایر موارد در آن درج گردیده است.شرایط عمومی بسته به نوع بیمه نامه صادره می تواند یک یا چندین صفحه باشد و همچنین شرایط عمومی در هرنوع بیمه نامه ثابت می باشد.


دسته بندی: آیین نامه و مقررات | بیمه

خلاصه ای از قانون تأمین اجتماعی
بیمه :    لغت بیمه در عربی به معنی تأمین است . در لاتین Insuranse و در دنیا Social Security  یا تأمین اجتماعی معروف است. 
بیمه را می توان از بیم دانست ، انسان اصولاً موجودی نیازمند و محدود و نسبی است چون انسان چنین حالتی را دارد به محض ورودش در کره ارض پس از تأمین نیازهای فیزیولوژیک به دنبال سرپناه رفت برای اینکه از خطرات دور باشد و احساس امنیت کند.

 


دسته بندی: آیین نامه و مقررات | بیمه