تبلیغات


 
 


 
 در خرید خارجی، و در مقطع تبادل وجه، لازم است تا خریدار اطلاعات بانکی فروشنده را داشته باشد. مهمترین این اطلاعات معمولا شماره حساب بانکی (IBAN Account Number)، نام بانک و سوئیفت کد می باشد. البته گاهی اطلاعات دیگری مثل آدرس بانک نیز لازم می شود. واژه سوئیفت ( s.w.i.f.t ) برگرفته از کلمات (Society for World Wide interbank Financial Telecommunication) به معنی "جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی " می باشد. این کد شامل حروف و اعداد انگلیسی است. پيام ها به صورت امن و مطمئن بين بانک ها و موسسه های ديگر مالي تبادل ميشود. SWIFT همچنين محل داد و ستد نرم افزار و سرويس های مختلف به موسسات مالی ميباشد. بيشتر پيامهای بين بانکي در سراسر جهان با استفاده از شبکه SWIFT انتقال پيدا ميکند. از آپريل 2006 سويفت به بيش از 8000 موسس مالی در 205 کشور جهان مرتبط شد. خود SWIFT تسهيلاتي برای انتقال پول ندارد و موسسات مالی نياز دارند تا برای ارسال حوالات با بانک ارتباط پيدا کنند.

   در حواله پول به فروشنده اگر یکی از این حروف سوئیفت اشتباه زده شود (به عنوان مثال گاهی بین عدد صفر و حرفO اشتباه میشود) حواله برگشت خورده و به دست فروشنده نمی رسد. اگر سوئیفت کد ناخوانا بود یا در بعضی از حروف آن شک داشتید می توانید سوئیفت کد را در سایت SIWFT وارد کنید. این سایت بانکی را که کد به آن تعلق دارد را برای شما نشان می دهد. و از این طریق می توانید به صحیح بودن کد پی ببرید. ضمنا شما مراحل فوق را برعکس هم می توانید انجام دهید. یعنی نام بانک را وارد کنید تا سوئیفت های اختصاص یافته به آن نمایش داده شود.دسته بندی: آموزش | تجارت بین الملل و بازرگانی خارجی