سبتا : سامانه بازرگانی و تجارت ایرانیان 

سامانه بازرگانی وتجارت ایرانیان تحت عنوان سبتا با هدف گردهمایی و تشکیل اولین نیازمندی آنلاین تخصصی با رویکرد شبکه های اجتماعی حوزه تجارت و بازرگانی تاسیس و تصمیم بر آن دارد تا با  تشکیل زنجیره  فعالان این حوزه در راستای ارائه خدمات و ابزار مطلوب و تشکیل مجمع متخصصین این حوزه در فضای مجازی بستری برای ارتباط ، معرفی و جستجو این جامعه و نیازمندان این حوزه پدید آورده و شرایطی را برای بهبود فضای کسب و کار ، تولید ، صنعت و ارتقا جایگاه کشور عزیزمان ایران مهیا سازد.
این زنجیره شامل : ( شرکتهای بازرگانی و تجاری ، شرکتهای تولیدی و صنعتی ، حق العملکاران و ترخیصکاران ،  شرکتهای حمل ونقل داخلی و بین المللی ، شرکتهای بیمه ، دفاتر حقوقی و مدنی ، مراکز مالی و صرافی ، شرکتهای بازرسی کالا ، شرکت های ثبت اسناد و دفاتر ، مشاور و کارشناسان ) می باشد.
خدمات و ابزارهای سبتا :

ما با ارائه خدمات و ابزارهای گوناگون در این حوزه سعی بر برآورده کردن نیاز فعالان حوزه های اقتصادی و تجاری داریم.

اتاق های تجاری و خدماتی سبتا : بانک جامع متخصصان و فعالان حوزه تجارت و اقتصاد ، شما با عضویت و پرداخت حق عضویت اتاق ها به بانک اطلاعاتی سبتا می پیوندید و در این اتاق ها می توانید از امکانات ارائه شده در آن بهره مند شوید.

ابزارهای سبتا : ابزارهای متنوع سبتا شامل : محاسبه گر اظهارنامه گمرکی ، تعرفه یاب گمرکی ، صرافی مجازی ، نقشه ترانزیتی و ...

وبلاگ سبتا : بانک جامع مطالب ، دانستنی ها ، اخبار و رویداد ها ، مقالات تخصصی ، آینن نامه و مقررات و بخشنامه های حوزه تجارت و بازرگانی .

ما امید واریم بتوانیم با ارائه خدمات متنوع به فعالان حوزه تجارت و بازرگانی در کشور عزیزمان ایران ، سهم ناچیز در خدمت رسانی به جامعه بزرگ فعالان اقتصادی داشته با شیم . به امید داشتن ایرانی آباد.

صاحب امتیاز این وب سایت متعلق به مهندس حسین ملکی می باشد .